Švenkovací kameramanské cvičení na 35mm film Cinemascope pod vedením pedagoga ateliéru kamery, prof. Marka Jíchy najdete zde.

Cenu Studentské thálie 2018 v sekci Ozvěny Studentské Thálie (talenti literární sekce) získal Martin Synek z FAMO v Písku.

Škola získala novou akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu "Multimediální produkce" v českém a anglickém jazyce ("Multimedia Production") s platností
do 4. 1. 2029.

Ve školním ateliéru začíná série natáčení praktiského cvičení 2. ročníku "In Flagranti". Na fotografiích Tomáše Šimůnka je "Noc v motelu Marion" režiséra Radima Grzybka.

Noc2

Noc3

24.1. se v CSS Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic uskutečnil další Filmový klub FAMO v Písku s tvorbou animátorky MgA. Lenky Ivančíkové, která za účasti rektora školy, prof. Gabriela Švejdy, převzala Cenu CSS Emausy udělenou na FILMOVKAfestu Písek 2018. Klienti si filmových setkání velmi považují. Zřizovatelka CSS Emausy paní Lavická tuto spolupráci s FAMO v Písku ocenila.

Film Domestik absolventa píseckých filmových škol, režiséra Adama Sedláka, je nomimován na Českého lva v kategorii Nejlepší zvuk - Jan Šulcek, Jakub Jurásek, David Titěra. Všichni jsou našimi absolventy.