Filmové školy Písek blahopřejí pedagogovi doc. Ing. Karlu Jarošovi, který na HAMU Praha 1.11.2018 přednesl v rámci řízení ke jmenování profesorem svoji profesorskou přednášku. Všech 18 členů komise se k jeho řízení vyjádřilo pozitivně.