24.1. se v CSS Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic uskutečnil další Filmový klub FAMO v Písku s tvorbou animátorky MgA. Lenky Ivančíkové, která za účasti rektora školy, prof. Gabriela Švejdy, převzala Cenu CSS Emausy udělenou na FILMOVKAfestu Písek 2018. Klienti si filmových setkání velmi považují. Zřizovatelka CSS Emausy paní Lavická tuto spolupráci s FAMO v Písku ocenila.