Škola získala novou akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu "Multimediální produkce" v českém a anglickém jazyce ("Multimedia Production") s platností
do 4. 1. 2029.