Na festivalu Vysokovský kohout se podařilo Radimu Grzybkovi získat čestné uznání poroty za film "Já jsem práce".

Další čestné uznání zde obdržela Barbora Kočičková za film "Pérak: prácheňský hrdina? "