Na píseckých filmových školách proběhla prezentace rychloběžné kamery Phantom. Tuto kameru přivezl absolvent naší školy MgA. Martin Dolejš z firmy Migrage za účasti pedagogů doc. F.A.Brabce a MgA. Martina Benoni.

Rychlobezkamera2

Rychlobezkamera3

Rychlobezkamera4