Den otevřených dveří na píseckých filmových školách se koná v pátek
1. 3. 2019 od 10:00 do 15:00 hod. Více informací v článku.

Máte rádi film? Milujete hudbu? Chtěli byste se stát režisérem, zvukařem, scenáristou, animátorem, produkčním či střihačem? Nebo se jen chcete podívat, kde mladí filmaři točí své filmy?

Přijďte se setkat např. s vedoucím ateliéru režie prof. Jurajem Jakubiskem | vedoucí ateliéru dokumentární tvorby doc. Janou Hádkovou | vedoucím ateliéru zvuku doc. Karlem Jarošem | pedagogem ateliéru kamery MgA. Martinem Benoni | studentem 3. ročníku ateliéru střihu Janem Neumanem| studentkou 2. ročníku ateliéru produkce Annou Fabiánovou | pedagožkou ateliéru vizuálních efektů a klasické animace BcA. Karolínou Čížkovou.

Budete mít také jedinečnou příležitost seznámit se s moderní filmovou technikou, kterou bude prezentovat ve školním ateliéru společnost Syntex.

DOD2018