Písecké filmové školy navštívil se svojí přednáškou režisér Steve Lichtag, autora mnoha úžasných dokumentárních filmů, člen řady mezinárodních filmových porot a institucí, zabývajících se přírodou a její ochranou.