Vzhledem k aktuální situaci s výskytem koronaviru žádáme studenty, aby se seznámili s pokyny Krajské hygienické stanice a MŠMZ:

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016