Absolventský film Hovor režiséra Ondřeje Burdy uspěl na třech festivalech:

- na britském UK Monthly film festival vyhrál cenu za nejlepší studentský film
- na Prague monthly film festival vyhrál rovněž cenu za nejlepší studentský film
- na indickém festivalu Tagore OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD

Blahopřejeme absolventovi FAMO v Písku Michalovi Starému za úspěch jeho absolventského filmu DUSNO na Southeast Regional Film Festival (USA). Jeho film získal ocenění TV / Short Award v sekci Foreign Drama.

- vyhrál v kategorii Nejlepší česko-slovenský krátký film na Košice International Monthly Film Festival (za únor 2020)
- vyhrál v kategorii Nejlepší studentský film UK Monthly Film Festival (za leden 2020)
- získal ocenění ARFF Staff Pick na ARFF Amsterdam (za leden 2020)

Absolvent bakalářského studia Michal Starý vyhrál v kategorii Nejlepší česko - slovenský krátký film se snímkem "Dusno".

Čestné uznání získal:
- Vojtěch Papp za absolventský bakalářský animovaný film "Příběh o tom, jak vznikl a zanikl svět"
- Jindřich Vosecký za absolventský bakalářský film "Klub smíchu"

Sdělení vedení školy k vyhlášení stavu nouze vládou ČR:

 
Náhradní výuka FAMO v Písku a SVOŠF Písek v období stavu nouze:
 
Vzhledem k současné situaci vládou vyhlašovaných mimořádných opatření se rozhodlo vedení FAMO v Písku a SVOŠF Písek pro následující organizaci náhradní výuky:
 
1. Výuka jednotlivých disciplín bude řešena bezkontaktně na základě výukových podkladů a požadavků vyučujících pomocí elektronické komunikace v rámci informačního systému škol „kivvi“.
 
2. Praktická cvičení a natáčení z výše uvedených důvodů nejsou možná. Totéž platí i o výpůjčkách techniky.
 
3. Po odborných konzultacích vedení obou škol s příslušnými pedagogy bude realizovaný komplexní program náhradní výuky.
 
4. Všechny závazné termíny dle harmonogramu akademického / školního roku včetně uzavírání letního semestru / období budou záviset na době stavu nouze
a podmínkách adekvátních tomuto stavu.
 
 
V Písku dne 13. 3. 2020
 
 
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c., rektor FAMO v Písku
 
MgA. Miloň Terč, ředitel SVOŠF Písek

Studenti animované tvorby píseckých filmových škol vytvořili spot pro kampaň Suchej únor.

 

Suchej únor je osvětová kampaň, v rámci které mohou lidé otestovat svůj vztah k alkoholu a inspirovat ostatní. Pozitivní výzvou každoročně reaguje na nelichotivé statistiky, podle kterých se přes 1 000 000 Čechů pohybuje za hranou rizikového pití. Účastníci měli letos opět možnost se registrovat na webu www.suchejunor.cz a podpořit tím realizaci kampaně, osvětové aktivity i dobročinné projekty. Na sociálních sítích kampaň spojoval hashtag #nejsemnaplech. Kampaň podpořilo přes 60 známých osobností, například Petr Čech, Ester Geislerová, Roman Vojtek, Terezie Kovalová, Přemek Forejt, Berenika Kohoutová, nebo Václav Noid Bárta.