V soutěži Filmový akcelerátor České televize 2019, která slouží k podpoře nejlepších studentských filmů, se FAMO v Písku umístila na 2. místě s projektem "HOVOR" (režie Ondřej Burda).

Foto: Česká televize

Den otevřených dveří na píseckých filmových školách se koná v pátek
1. 3. 2019 od 10:00 do 15:00 hod. Více informací v článku.

Máte rádi film? Milujete hudbu? Chtěli byste se stát režisérem, zvukařem, scenáristou, animátorem, produkčním či střihačem? Nebo se jen chcete podívat, kde mladí filmaři točí své filmy?

Přijďte se setkat např. s vedoucím ateliéru režie prof. Jurajem Jakubiskem | vedoucí ateliéru dokumentární tvorby doc. Janou Hádkovou | vedoucím ateliéru zvuku doc. Karlem Jarošem | pedagogem ateliéru kamery MgA. Martinem Benoni | studentem 3. ročníku ateliéru střihu Janem Neumanem| studentkou 2. ročníku ateliéru produkce Annou Fabiánovou | pedagožkou ateliéru vizuálních efektů a klasické animace BcA. Karolínou Čížkovou.

Budete mít také jedinečnou příležitost seznámit se s moderní filmovou technikou, kterou bude prezentovat ve školním ateliéru společnost Syntex

DOD2018

Švenkovací kameramanské cvičení na 35mm film Cinemascope pod vedením pedagoga ateliéru kamery, prof. Marka Jíchy najdete zde.

Cenu Studentské thálie 2018 v sekci Ozvěny Studentské Thálie (talenti literární sekce) získal Martin Synek z FAMO v Písku.

Škola získala novou akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu "Multimediální produkce" v českém a anglickém jazyce ("Multimedia Production") s platností
do 4. 1. 2029.

Ve školním ateliéru začíná série natáčení praktiského cvičení 2. ročníku "In Flagranti". Na fotografiích Tomáše Šimůnka je "Noc v motelu Marion" režiséra Radima Grzybka.

Noc2

Noc3