Absolventský film Kain a Abel (režie: Radim Grzybek) získal na festivalu Book the Film 2021 v Praze Cenu diváků za nejlepší film.