Ve věku 90 let zemřel známý režisér František Filip (např. seriály Cirkus Humberto, Chalupáři, F.L.Věk a mnoho dalších). Byl přítelem píseckých filmových škol, které o něm natočily zajímavý dokument (přehrajte zde), a vždy rád vzpomínal na dětství v jeho rodném Písku.

Sdělení vedení školy k vyhlášení stavu nouze vládou ČR:

 
Náhradní výuka FAMO v Písku a SVOŠF Písek v období stavu nouze:
 
Vzhledem k současné situaci vládou vyhlašovaných mimořádných opatření se rozhodlo vedení FAMO v Písku a SVOŠF Písek pro následující organizaci náhradní výuky:
 
1. Výuka jednotlivých disciplín bude řešena bezkontaktně na základě výukových podkladů a požadavků vyučujících pomocí elektronické komunikace v rámci informačního systému škol „kivvi“.
 
2. Praktická cvičení a natáčení z výše uvedených důvodů nejsou možná. Totéž platí i o výpůjčkách techniky.
 
3. Po odborných konzultacích vedení obou škol s příslušnými pedagogy bude realizovaný komplexní program náhradní výuky.
 
4. Všechny závazné termíny dle harmonogramu akademického / školního roku včetně uzavírání letního semestru / období budou záviset na době stavu nouze
a podmínkách adekvátních tomuto stavu.
 
 
V Písku dne 13. 3. 2020
 
 
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c., rektor FAMO v Písku
 
MgA. Miloň Terč, ředitel SVOŠF Písek

Studenti animované tvorby píseckých filmových škol vytvořili spot pro kampaň Suchej únor.

Suchej únor je osvětová kampaň, v rámci které mohou lidé otestovat svůj vztah k alkoholu a inspirovat ostatní. Pozitivní výzvou každoročně reaguje na nelichotivé statistiky, podle kterých se přes 1 000 000 Čechů pohybuje za hranou rizikového pití. Účastníci měli letos opět možnost se registrovat na webu www.suchejunor.cz a podpořit tím realizaci kampaně, osvětové aktivity i dobročinné projekty. Na sociálních sítích kampaň spojoval hashtag #nejsemnaplech. Kampaň podpořilo přes 60 známých osobností, například Petr Čech, Ester Geislerová, Roman Vojtek, Terezie Kovalová, Přemek Forejt, Berenika Kohoutová, nebo Václav Noid Bárta.

Vzhledem k aktuální situaci s výskytem koronaviru žádáme studenty, aby se seznámili s pokyny Krajské hygienické stanice a MŠMZ:

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016

Písecké filmové školy navštívil se svojí přednáškou režisér Steve Lichtag, autora mnoha úžasných dokumentárních filmů, člen řady mezinárodních filmových porot a institucí, zabývajících se přírodou a její ochranou.

Váháte stále, na jaké zaměření se k nám přihlásit? Potřebujeme zvukaře! Přečtěte si článek Prof. Ing. Karla Jaroše, vedoucího pedagoga Ateliéru zvuku, o tom, jak to na naší škole chodí u zvukařů, a jak je to velice důležitá a perspektivní profese.

Jaros

Prof. Ing. Karel Jaroš, mistr zvuku nejznámějších českých filmů a seriálů, vedoucí Ateliéru zvuku FAMO v Písku

 

Písecké filmové školy jsou školy s vysokou prestiží. Všichni absolventi najdou své uplatnění v praxi, ať již v televizních studiích, u filmu, v rozhlase, v nahrávacích studiích, v reklamě či jinde. Jak již název škol napovídá, jedním z hlavních učebních programů je uplatnění ve filmové a televizní branži. Vždyť co je to film? Je to audiovizuální dílo, tedy spojení zvuku s obrazem dohromady a toto spojení musí být perfektní. A kdy je zvuk kvalitní? Kvalitní je tehdy, když ho divák vlastně vůbec nevnímá, když je přímo zatažen do děje. Pokud se musíte při sledování filmu nebo pořadu soustředit na to, co se říká, je něco špatně. Je tedy jasné, že audiovizuální dílo potřebuje pro svůj vznik opravdu kvalitní tým odborníků. A to vám písecké filmové školy vybavené nejmodernější technikou pro filmovou a televizní praxi mohou zaručit.

zvuk1

Vraťme se ke zvuku. U nás vás naučíme nejen o zvuku pro potřeby filmu a televize, ale dozvíte se rovněž o tom, jak se tvoří hudba – ať už jako doplněk zvukové složky filmů a televizních pořadů, nebo jako součást hudebního průmyslu. Někteří naši talentovaní studenti sami komponují a jejich skladby jsou často používány jako hudební doprovod. Protože neexistuje pouze fenomén filmu, ale také fenomén televizních studií, seznámíte se ve škole i s prací v těchto studiích, s pracovními postupy v nich a budete mít možnost do těchto studií nahlédnout a podívat se, jak to v praxi funguje. Totéž platí i pro hudební studia a konec konců i pro rozhlasové vysílání.

zvuk3

Protože chceme, abyste byli po ukončení studia schopni se okamžitě zapojit do samostatné tvorby, budete v naší škole každý rok absolvovat několik cvičení, kde si osvojíte základy filmové a televizní tvorby. Budete postupovat od těch nejlehčích exteriérových cvičení přes televizní reportáže ve fixním televizním zpravodajském studiu. Taktéž budete natáčet televizní inscenace tříkamerovým televizním způsobem včetně režie v ateliéru školy. Naučíte se také točit reklamy, budete tvořit dokumenty. Na základě těchto zkušeností pak budete schopní natáčet i velká reálová cvičení. A k tomu je zapotřebí souhra všech lidí ve filmovém a televizním štábu, kde zvuk, vzhledem k tomu, že se jedná o audiovizuální dílo, patří k jedné z nejdůležitějších profesí.