Filmové školy Písek jsou soukromé umělecké školy. Jejich hlavní působností je vzdělávání. Osobní údaje zpracovávají dle zákona 111/1998 Sb. a dle zákona 561/2004 Sb. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec@filmovka.cz, dostupný v pracovní dny 9:00 -15:00 hod.