DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

9. 2. 2024 od 10 do 14 hod.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKAD. ROK 2024/25

bakalářské studium: 25. 3. 2024
nav. magisterské studium: 16. 5. 2024
druhý společný termín: 5. 9. 2024

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Bakaláři – odborné předměty, obhajoby – 24. 10. 2023
Magistři – státní zkoušky + obhajoby – 25. 10. 2023
Bakaláři – uměnovědné předměty – 26. 10. 2023