PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKAD. ROK 2023/24

bakalářské studium: 3. 4. 2023
navazující magisterské studium:  18. 5. 2023
obě studia: 7. 9. 2023

PROMOCE ABSOLVENTŮ

9. 12. 2022    11:00 hod. Kaple Sv. Trojice Písek