PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKAD. ROK 2023/24

navazující magisterské studium:  18. 5. 2023
bakalářské + navazující magisterské studium: 7. 9. 2023

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

bakalářké studium         
13. – 14. 6. 2023         projekce, odb. př., obhajoby
29. – 30. 6. 2023         uměnovědné předměty

navazující magisterské studium
6. – 7. 6. 2023

Podzimní termín: v týdnu od 23. 10. 2023