Bakalářské studium

Studijní program: B0211P310001 Multimediální produkce

REŽIE HRANÉHO FILMU

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné literární tvorby
 • komunikace a práce s lidmi
 • všeobecný kulturní rozhled
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Jedna povídka, která pracuje s dramatickou situací, jejími zvraty, pointováním a s charaktery postav, délka zhruba 5 normostran A4. Komise hodnotí volbu tématu, schopnost fabulovat, srozumitelně vykreslit charakter postavy, vystavět dramatický konflikt a nápaditě ho pointovat. K posouzení talentu není vhodná básnická tvorba, fejetony, eseje a příbuzné žánry

nebo

audiovizuální dílo (AVD), na němž se uchazeč podílel jako scénárista nebo režisér. Předložené AVD nemusí pracovat s dialogem; mohou být použity pouze s ruchy, či hudba. AVD musí mít délku 5 – 10 minut. Komise hodnotí volbu tématu a elementární schopnost vyprávět jednoduchý příběh prostřednictvím skladby záběrů.

2. Rozbor hraného celovečerního nebo televizního filmu v délce maximálně tří normostran. Komise hodnotí schopnost uchazeče definovat téma, analyzovat vývoj příběhu, vývoj postav, užití a přiměřenost stylizace v dílčích složkách (režie, herecké výkony, kamera, výtvarná stránka, střih, hudba).

3. Seznam alespoň tří filmů, které jsou uchazeči blízké tématem, stylizací a celkovým zpracováním a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Průběh přijímacího řízení

Vedoucí ateliéru posoudí předem bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče a podklady předá přijímací komisi.

V den konání přijímacího řízení uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, která přihlédne k úrovni zaslaných povinných prací, případně ověří kulturní, umělecký a technický rozhled uchazeče.

DOKUMENT

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné literární tvorby
 • komunikace a práce s lidmi
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Námět na jeden dokumentární film na libovolné téma v rozsahu 1 - 2 normalizovaných stran. Uchazeč prokáže schopnost nacházet témata a adekvátním způsobem je chápat jako filmař – dokumentarista, pracovat s obsahovými a dramatickými motivy a vystavět příběh dokumentu filmovými výrazovými prostředky.

2. Rozbor libovolného dokumentárního filmu významného tvůrce – uchazeč zpracuje text do tvaru eseje, v němž jako druhé téma rozvede svůj vztah k dokumentární tvorbě. Uchazeč prokáže schopnost argumentovat a stylistickou zdatnost i přiměřené odborné znalosti z oboru.

3. Seznam zhlédnutých dokumentárních filmů naší i zahraniční produkce z posledního roku, které uchazeče zvláště silně oslovily svým tématem či formou zpracování nebo naopak uchazeče zklamaly.

Průběh přijímacího řízení

Vedoucí ateliéru posoudí předem bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče a podklady předá přijímací komisi.

V den konání přijímacího řízení uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, která přihlédne k úrovni zaslaných povinných prací, případně ověří kulturní, umělecký a technický rozhled uchazeče.

 

KAMERA

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • komunikace a práce s lidmi
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Soubor 10 volných fotografií reprezentující obrazovou tvorbu uchazeče v JPEG formátu (minimálně 1440 x 2160 a více).

2. Fotoscénář krátkého hraného výjevu na volné téma v rozsahu nejméně 10 a maximálně 15 záběrů. Záběry na sebe musí skladebně navazovat. Ideální formou je např. pdf soubor s 2 fotografiemi pod sebe na každou stránku. Fotografie budou opatřeny popisem vysvětlujícím eventuální pohyb kamery či herců pod každým záběrem.

3. Seznam alespoň tří filmů, které jsou uchazeči blízké tématem, stylizací a celkovým zpracováním a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Průběh přijímacího řízení

Vedoucí ateliéru posoudí předem bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče a podklady předá přijímací komisi.

V den konání přijímacího řízení uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, která přihlédne k úrovni zaslaných povinných prací, případně ověří kulturní, umělecký a technický rozhled uchazeče.

 

STŘIH

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • dobré komunikační schopnosti a dovednosti
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Písemný rozbor hraného celovečerního filmu, televizního filmu nebo dokumentu v délce maximálně tří normostran se zaměřením na skladebnou stránku díla z hlediska dramaturgické výstavby díla, vazby a řešení obrazu.

2. Fotoscénář krátkého hraného výjevu na volné téma v rozsahu nejméně 10 a maximálně 15 záběrů. Záběry musí na sebe skladebně navazovat. Ideální formou je např. pdf soubor s 2 fotografiemi pod sebe na každou stránku. Fotografie budou opatřeny popisem vysvětlujícím eventuální pohyb kamery či herců pod každým záběrem.

3. Seznam alespoň tří filmů, které jsou uchazeči blízké tématem, stylizací a celkovým zpracováním a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Jako nepovinnou práci lze předložit např. krátké audiovizuální dílo v maximální délce 15 minut, na kterém se uchazeč podílel jako režisér nebo střihač.

Průběh přijímacího řízení

Vedoucí ateliéru posoudí předem bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče a podklady předá přijímací komisi.

V den konání přijímacího řízení uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, která přihlédne k úrovni zaslaných povinných prací, případně ověří kulturní, umělecký a technický rozhled uchazeče.

ZVUK

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • komunikace a práce s lidmi
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Písemný rozbor hraného celovečerního filmu, televizního filmu nebo dokumentu v délce maximálně tří normostran se zaměřením na skladebnou stránku díla z hlediska výstavby dramatu, vazby a řešení obrazu a zvuku.

2. Zvuková kompozice vlastního krátkého příběhu zpracovaná jako montáž mluveného slova, hudby a ruchů s přiloženým popisem postupů a zdrojů při jejím vytváření. Časový limit kompozice je 1,5 – 2 minuty, formát mp3 soubor.

3. Seznam alespoň tří filmů, které jsou uchazeči blízké tématem, stylizací a celkovým zpracováním a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Průběh přijímacího řízení

Vedoucí ateliéru posoudí předem bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče a podklady předá přijímací komisi.

V den konání přijímacího řízení uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, která přihlédne k úrovni zaslaných povinných prací, případně ověří kulturní, umělecký a technický rozhled uchazeče.

 

PRODUKCE

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • komunikace a práce s lidmi
 • organizační talent
 • schopnost logického uvažování a formulace správného rozhodnutí
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • základní znalosti ekonomiky, marketingu a práva
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Motivační dopis - 1 strana A4 na téma Proč chci studovat filmovou produkci

2. Zamyšlení nad rozdílem produkčního a producenta - 1 strana A4

3. Seznam alespoň tří filmů, které jsou uchazeči blízké tématem, stylizací a celkovým zpracováním a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Průběh přijímacího řízení

Vedoucí ateliéru posoudí předem bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče a podklady předá přijímací komisi.

V den konání přijímacího řízení uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, která přihlédne k úrovni zaslaných povinných prací, případně ověří kulturní, umělecký a technický rozhled uchazeče.

VIZUÁLNÍ EFEKTY & KLASICKÁ ANIMACE

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • možnost studia i pro uchazeče s částečným sluchovým postižením
 • kladný vztah ke kulturnímu dění
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • výtvarný talent a schopnost samostatné tvorby
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Portfolio deseti výtvarných prací. Nekladou se meze různosti výtvarných technik a jejich zpracování. Důležité je použití výtvarného výrazu pro jednotlivé kategorie animovaného filmu.

2. Tři náměty pro animované filmy. Je předpokládán rozpracovaný námět formou volného vyprávění s náznaky budoucího způsobu realizace v příslušných kategoriích animovaného filmu.

3. Rozbor jednoho animovaného filmu podle vlastního výběru. Vzhledem k zájmu o animovaný film se předpokládá určitá základní znalost názvosloví v oboru.

Průběh přijímacího řízení

Vedoucí ateliéru posoudí předem bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče a podklady předá přijímací komisi.

V den konání přijímacího řízení uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, která přihlédne k úrovni zaslaných povinných prací, případně ověří kulturní, umělecký a technický rozhled uchazeče.

DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA

Předpoklady pro studium

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné literární tvorby
 • komunikace a práce s lidmi
 • všeobecný kulturní rozhled
 • všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Povinné práce

1. Jedna povídka, která pracuje s dramatickou situací, jejími zvraty, pointováním a s charaktery postav, délka zhruba 5 normostran A4. Komise hodnotí volbu tématu, schopnost fabulovat, srozumitelně vykreslit charakter postavy, vystavět dramatický konflikt a nápaditě ho pointovat. K posouzení talentu není vhodná básnická tvorba, fejetony, eseje a příbuzné žánry

nebo

audiovizuální dílo (AVD), na němž se uchazeč podílel jako scénárista nebo režisér. Předložené AVD nemusí pracovat s dialogem; mohou být použity pouze s ruchy, či hudba. AVD musí mít délku 5 – 10 minut. Komise hodnotí volbu tématu a elementární schopnost vyprávět jednoduchý příběh prostřednictvím skladby záběrů.

2. Rozbor hraného celovečerního nebo televizního filmu v délce maximálně tří normostran. Komise hodnotí schopnost uchazeče definovat téma, analyzovat vývoj příběhu, vývoj postav, užití a přiměřenost stylizace v dílčích složkách (režie, herecké výkony, kamera, výtvarná stránka, střih, hudba).

3. Seznam alespoň tří filmů, které jsou uchazeči blízké tématem, stylizací a celkovým zpracováním a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Průběh přijímacího řízení

Vedoucí ateliéru posoudí předem bez účasti uchazečů výše uvedené povinné práce, které uchazeč zašle spolu s přihláškou, z hlediska jejich vypovídací hodnoty o talentu uchazeče a podklady předá přijímací komisi.

V den konání přijímacího řízení uchazeči absolvují pohovor před přijímací komisí, která přihlédne k úrovni zaslaných povinných prací, případně ověří kulturní, umělecký a technický rozhled uchazeče.

 

Navazující magisterské studium

Studijní program: N0211P310001 Multimediální produkce

FAMO v Písku nabízí navazující magisterské studium jak svým absolventům bakalářského studia, tak absolventům příbuzných škol. Individuálně posuzuje možnosti uchazečů a profesní předpoklady pro zvolené zaměření. Základní podmínkou je předložení bakalářské práce.

Uchazeči o navazující magisterské studium na FAMO v Písku, kteří neabsolvovali bakalářské studium na FAMO v Písku, budou individuálně posouzeni přijímací komisí, která rozhodne, na kolik je jejich předchozí studium v souladu s požadavky školy. Buď mohou být po absolvování vyrovnávací zkoušky přijati řádně ke studiu, nebo mohou být před řádným studiem přijati ke studiu do tzv. „vyrovnávacího ročníku“, který je zaměřen především na teoretické a praktické dovednosti ve filmové a televizní tvorbě a umožní získat chybějící zkušeností z technologie výroby audiovizuálního díla.

Pro bližší informace o možnosti navazujícího magisterského studia kontaktujte prorektorku RNDr. Naďu Vrbovou: nada.vrbova@filmovka.cz.

Uchazeči o navazující magisterské studium na FAMO v Písku, kteří na této škole absolvovali bakalářské studium, jsou posuzováni komisí skládající se z pedagogů daných ateliérů jednotlivých studijních zaměření – ti se vyjadřují k jednotlivým uchazečům a posuzují zpravidla jejich teoretické i praktické výsledky během výuky. Na základě jejich vyjádření rektor školy učiní rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu.

Jak se přihlásit?

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 • Přijímací řízení pro akademický rok 2024/25:
 • první termín 25. 3. 2024 - přihlášky včetně povinných prací se posílají elektronicky do 8. 3. 2024
 • druhý termín 5. 9. 2024 - přihlášky včetně povinných prací se posílají elektronicky do 21. 8. 2024
 • Pokud se uchazeč přihlásí na 1. termín a neuspěje, nemůže se již hlásit na 2. termín v září. Jedinou možností je přihlásit se příští rok.
 • Maximální počet přijatých uchazečů: 50

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • Přijímací řízení pro akademický rok 2024/25:
 • první termín 16. 5. 2024 - přihlášky se posílají elektronicky do 10. 5. 2024
 • druhý termín 5. 9. 2024 - přihlášky se posílají elektronicky do 21. 8. 2024
 • uchazeči z jiných vysokých škol zašlou svoji bakalářskou práci, úředně ověřenou kopii VŠ diplomu (pokud obojí již uchazeč má) a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
 • Pokud se uchazeč přihlásí na 1. termín a neuspěje, nemůže se již hlásit na 2. termín v září. Jedinou možností je přihlásit se příští rok.
 • Maximální počet přijatých uchazečů: 35

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky ke studiu včetně povinných příloh se přijímají pro oba dva druhy studia - jak bakalářského, tak navazujícího magisterského - elektronicky. Povinné práce se zasílají na famo@filmovka.cz jako klasická příloha (rozbory, motivační dopisy, náměty apod. - dokumenty doc, pdf) nebo v případě větších souborů (fotografie, fotoscénáře, audiovizální díla apod.) pomocí webového rozhraní www.uschovna.cz nebo podobných. Do zprávy je nutné uvést jméno uchazeče a zvolené zaměření). Prosíme nepoužívejte Disk Google.

Podat elektronickou přihlášku ke studiu

Povinné přílohy přihlášky

 • doklad prokazující zaplacení administrativního poplatku 1.000,- Kč na číslo účtu 190 134 906 / 0300 – ČSOB Písek, variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče. Do zprávy pro příjemce uveďte "přijímací řízení + příjmení". Administrativní poplatek je nevratný
 • bankovní údaje pro zahraniční uchazeče (poplatky spojené s převodem platí uchazeč):
  Číslo účtu:      190 134 906 / 0300
  BIC/SWIFT:     CEKOCZPP
  IBAN:               CZ39 0300 0000 0001 9013 4906
  SWIFT:             CEKOCZPP
  Měna:              CZK
 • strukturovaný životopis
 • maturitní vysvědčení - platí jak pro bakalářské, tak pro magisterské studium; uchazeči, kteří teprve budou skládat maturitní zkoušku, nahrají jako přílohu libovolné vysvědčení SŠ  
 • uchazeči studující zahraniční SŠ nebo zahraniční SŠ v ČR dokládají tzv. nostrifikaci středoškolského vzdělání - více informací zde (Magistrát hlavního města Prahy) nebo zde (Krajský úřad České Budějovice) – pokud uchazeč má nostrifikaci již v době podání přihlášky ke studiu, nahraje ji jako přílohu k elektronické přihlášce (vysvědčení). Nostrifikace se nevyžaduje u těchto států: Maďarsko, Německo, Polsko, Sovensko, Slovinsko (ani u zahraničních škol těchto států v ČR).
 • povinné práce předepsané podle zvoleného studijního zaměření + čestné prohlášení o autorství zaslaných prací podepsané uchazečem (elektronicky)

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Ke studiu je možné přijmout uchazeče, kteří splňují předpoklady uvedené v § 48 Zákona o vysokých školách.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které uchazeč prokáže talentové a vědomostní předpoklady ke studiu zvoleného zaměření.

V případě navazujícího magisterského studia je uchazeč přijat až po absolvování bakalářského studia - toto doloží bakalářskou prací a kopií diplomu. Pokud v době přijímacích zkoušek ještě uchazeč nesložil státní bakalářskou zkoušku a neobhájil bakalářskou práci, předloží ji spolu s diplomem při zápisu do studia.

Nemůže-li se řádně přihlášený uchazeč z vážných důvodů dostavit na přijímací řízení (nemoc, či mimořádná událost v rodině), může do pěti dnů doporučeným dopisem požádat rektora o náhradní termín. Po skončení přijímací zkoušky komise sestaví protokol o přijatých uchazečích, kteří vyhověli kritériím pro přijetí ke studiu a předá ho rektorovi školy. Všichni uchazeči o studium budou nejpozději do 30 dnů písemně seznámeni s výsledkem přijímacího řízení. Nepřijatý uchazeč může do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat rektorovi školy odvolání proti nepřijetí. Uchazeč uvede věcné důvody, které dle jeho názoru opodstatňují námitku proti rozhodnutí přijímací komise. Následné rozhodnutí rektora je konečné.

Zahraniční uchazeči

Studijním jazykem na škole je čeština. Zahraniční uchazeči mají stejné podmínky pro přijímací řízení jako uchazeči z ČR. K přijímací zkoušce se mohou dostavit s tlumočníkem. Přijatí zahraniční studenti musí být schopni po nástupu do 1. ročníku studovat v českém jazyce.

Uchazeči bakalářského studia musejí doložit tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (maturita) - více informací zde.

Uchazeči magisterského studia musejí doložit tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (bakalářský nebo magisterský diplom) - více informací zde.