Soukromou vyšší odbornou školu filmovou v Písku založili v roce 1996 manželé Vladana a Miloň Terčovi jako pokračování podobně koncipované školy ve Zlíně, na jejímž zrodu se oba podíleli. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR.

Nabízíme tříleté vyšší odborné studium, jehož absolventi získají odborné znalosti a titul DiS. – Diplomovaný specialista v oboru Multimediální tvorba.

Cílem a posláním studia je

předat profesní vědomosti a kulturní rozhled prohloubit estetické a dramatické cítění připravit pro vlastní uměleckou činnost

Pedagogové

přicházejí z profesionálního uměleckého života přinášejí do výuky mnoho profesních, tvůrčích, etických a uměleckých impulsů setkávají se se studenty a pracují společně v úzkém profesním i osobním vztahu

Uplatnění absolventů

ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích v reklamních agenturách ve vzdělávacích institucích a vědeckých pracovištích v kulturních zařízeních

Úzce spolupracujeme s FAMO v Písku, která si vybírá mimořádně nadané studenty do svých řad.