Uchazeč zašle elektronickou přihlášku s povinnými součástmi (viz sekce Přihlášky) a s motivačním dopisem. Přijímací komise zhodnotí motivační dopis v den konání přijímacího řízení bez osobní účasti uchazeče a následně na úřední desce zveřejní výsledek přijímacího řízení.

REŽIE A SCÉNÁRISTIKA

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění

VFX A KLASICKÁ ANIMACE

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění
 • na toto zaměření lze přijmout i uchazeče s částečným sluchovým postižením

KAMERA

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

ZVUK

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

STŘIH

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

PRODUKCE

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • organizační talent, komunikativnost, schopnost logického uvažování a formulace správného rozhodnutí

Jak se přihlásit?

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Školní rok 2024/25 (bez osobní účasti uchazeče):

 • 6. 6. 2024 - přihlášky se zasílají elektronicky do 31. 5. 2024
 • 5. 9. 2024 - přihlášky se zasílají elektronicky do 21. 8. 2024

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky ke studiu včetně povinných příloh se přijímají elektronicky.

Podat elektronickou přihlášku ke studiu

Povinné přílohy přihlášky

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč na číslo účtu 912717573/0300 – ČSOB Písek, variabilní symbol je rodné číslo uchazeče. Do zprávy pro příjemce uveďte "přijímací řízení + příjmení". Administrativní poplatek je nevratný
 • bankovní údaje pro zahraniční uchazeče (uchazeč hradí poplatek za převod):
  Číslo účtu:           912 717 573 / 0300
  BIC/SWIFT:          CEKOCZPP
  IBAN:                    CZ56 0300 0000 0009 1271 7573
  Měna:                   CZK
 • strukturovaný životopis
 • maturitní vysvědčení  (uchazeči, kteří teprve budou skládat maturitní zkoušku, předloží jako přílohu libovolné vysvědčení SŠ)
 • zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci středoškolského vzdělání - více informací zde (Magistrát hlavního města Prahy) nebo zde (Krajský úřad České Budějovice); pokud uchazeč má nostrifikaci již v době podání přihlášky ke studiu, nahraje ji jako přílohu k elektronické přihlášce

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Ke studiu je možné přijmout uchazeče, kteří splňují předpoklady uvedené v § 94 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Pokud úspěšně absolvuje přijímací řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky.

Zahraniční uchazeči

Studijním jazykem na škole je čeština. Zahraniční uchazeči mají stejné podmínky pro přijímací řízení jako uchazeči z ČR. K přijímací zkoušce se mohou dostavit s tlumočníkem. Přijatí zahraniční studenti musí být schopni po nástupu do 1. ročníku studovat v českém jazyce. Zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (maturita) - více informací zde.