Aktuality
fotografie
natáčení


Přijímací zkoušky pro akad. rok 2019/20

5. 9. 2019       bakalářské a magisterské studium

Státní zkoušky 2019

Magistři    4. 6.                   vše
Bakaláři    11. 6.                 odb. př., obhajoby
                  24. – 25. 6.        uměnovědné př.
Podzim      29. 10. – 1. 11.  bude upřesněno

Nová akreditace

Škola získala novou akreditaci bakalářského
a navazujícího magisterského studijního programu "Multimediální produkce" v českém
a anglickém jazyce ("Multimedia Production")
s platností do 4. 1. 2029.