Aktuality
fotografie
natáčení

Novinky


Přijímací zkoušky pro akad. rok 2020/21

20. 4. 2020   bakalářské studium
21. 5. 2020   magisterské studium
3. 9. 2020     společný termín

Imatrikulace nových studentů

18. 10. 2019  11:00  Kaple Sv. Trojice Písek

Státní zkoušky 2019

29. 10. 2019   bakaláři - odb. zk. + obhajoby
30. 10. 2019   magistři - odb. zk. + obhajoby
31. 10. 2019   bakaláři - uměnovědné předměty

Nová akreditace

Škola získala novou akreditaci bakalářského
a navazujícího magisterského studijního programu "Multimediální produkce" v českém
a anglickém jazyce ("Multimedia Production")
s platností do 4. 1. 2029.