Aktuality
fotografie
natáčení


Přijímací zkoušky pro akad. rok 2019/20

15. 4. 2019     bakalářské studium
23. 5. 2019     magisterské studium
5. 9. 2019       2. termín pro oba typy studia

Státní zkoušky 2019

Magistři    4. 6.                   vše
Bakaláři    11. 6.                 odb. př., obhajoby
                  24. – 25. 6.        uměnovědné př.
Podzim      29. 10. – 1. 11.  bude upřesněno

Nová akreditace

Škola získala novou akreditaci bakalářského
a navazujícího magisterského studijního programu "Multimediální produkce" v českém
a anglickém jazyce ("Multimedia Production")
s platností do 4. 1. 2029.