Intenzivní roční kurz zakončený zkouškou a diplomem 

Asociace hereckých agentů AHA ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku postavila KURZ pro herecké AGENTY.

Do kurzu jsme vložili roky zkušeností nás všech agentů z AHA. Cílem je předat je novým agentům, aby nemuseli začínat na zelené louce jako my, a ztrácet cenné roky tím, že budou objevovat kolo, na kterém se už léta jezdí.

Pro koho je kurz určen?

 • pro všechny, kdo se chtějí stát hereckým agentem
 • pro profesionální produkční nebo managery, kteří se chtějí přeorientovat ve své práci na herce
 • pro absolventy hereckých škol, kteří se hraní věnovat nechtějí, ale zastupování by je zajímalo
 • ve variantě “B” máme kurz i pro zájemce bez produkčních zkušenností z branže

Studenti

A             zkušenný produkční audiovizuálních děl, který se chce úzce zaměřit na zastupování herců

B             malé nebo žádné zkušennosti s produkcí audiovizuálního díla


VÝUKA

Harmonogram

 • Zimní semestr výuka 12 týdnů půlka září – prosinec
 • Leden na vypracování práce (praktická zkouška) a ústní zkouška
 • Letní semestr výuka 12 týdnů
 • Květen na přípravu na závěrečné zkoušky
 • Květen / Červen zkoušky včetně případové studie
 • Podzim slavnostní předávání diplomu vydaného FAMO a AHA

Intenzita

 • 1x týdně 6 vyučovacích hodin 
 • Místo konání Praha. Při vyjímečných příležitostech Písek.
 • Studenti z varianty B (bez praktických zkušenností s produkci) + středy ateliér produkce s prvním ročníkem + natáčení postup práce a dalších cvičení u starších ročníků = praktické zkoušky

Získané dovednosti a znalosti po absolvování kurzu

Orientace v hereckých fermanech

Orientace v natáčecím plánu

Sestavování hereckých kalendářů

Vyjednávání podmínek a honorářů

Cenová politika

Znalost běžné praxe v AVD tvorbě

Herecké smlouvy

Povědomí o daních, účetnictví a pojištění

Intergram

Spolupracující produkce, castingové agentury a asociace

Proces castingu

Hierarchie a povinnosti jednotlivých profesí v procesu AVD a castingu

PR a marketing

Propagační materiály herce

Databáze české a zahraniční

Kdo je kdo – navazování vztahů

Partneři hereckého agenta

Externí komunikace s profesními partnery

Interní komunikace mezi agentem a hercem

Strategie a psychologické pozadí práce agenta

Specifika agentské práce v regionech

Porovnání s praxí agenta v zahraničí

…ad

CENA

Školné varianta A 75.000 za celý kurz                                     *školné je možné platit ve dvou splátkách 

Školné varianta B 95.000 za celý kurz                                                   

Cena za školné zahrnuje výukové materiály v hodnotě 15.000

PŘIHLÁŠKU vyplŇte na tomto linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-4Q8b_WkJT_uYHiNZE0t9TnTO-hSOj0hUbpXqBOiPylh5fQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

Případné dotazy posílejte na asociacehereckychagentu@gmail.com

Pokud na odeslanou přihlášku nedostanete odpověď do 5 pracovních dní, volejte 775 775 021 Selma Ročková.