Intenzivní roční kurz zakončený zkouškou a diplomem 

Asociace hereckých agentů AHA ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku vytvořila KURZ pro herecké AGENTY.

Do kurzu jsme vložili roky zkušeností nás všech agentů z AHA. Cílem je předat je novým agentům, aby nemuseli začínat na zelené louce jako my, a ztrácet cenné roky tím, že budou objevovat kolo, na kterém se už léta jezdí.


Pro koho je kurz určen?

 • pro všechny, kdo se chtějí stát hereckým agentem
 • pro profesionální produkční nebo managery, kteří se chtějí přeorientovat ve své práci na herce
 • pro absolventy hereckých škol, kteří se hraní věnovat nechtějí, ale zastupování by je zajímalo
 • ve variantě “B” máme kurz i pro zájemce bez produkčních zkušeností z branže


Studenti

A             zkušený produkční audiovizuálních děl, který se chce úzce zaměřit na zastupování herců

B             malé nebo žádné zkušennosti s produkcí audiovizuálního díla


VÝUKA

Harmonogram se řídí harmonogramem vysokých škol

 • Zimní semestr výuka 12 týdnů půlka září – prosinec
 • Leden na vypracování práce (praktická zkouška) a ústní zkouška
 • Letní semestr výuka 12 týdnů
 • Květen na přípravu na závěrečné zkoušky
 • Květen / červen zkoušky včetně případové studie
 • Podzim slavnostní předávání diplomu vydaného FAMO v Písku a AHA


Intenzita

 • 1x týdně – 1x za 14 dní 6 – 8 vyučovacích hodin 
 • Přesný rozvrh s daty výuky a samostudia bude upřesněn do konce srpna 
 • Místo konání Praha. Při výjimečných příležitostech Písek
 • Studenti z varianty B (bez praktických zkušenností s produkci) + středy ateliér produkce s prvním ročníkem + natáčení postup práce a dalších cvičení u starších ročníků = praktické zkoušky


Získané dovednosti a znalosti po absolvování kurzu

Orientace v hereckých fermanech
Orientace v natáčecím plánu
Sestavování hereckých kalendářů
Vyjednávání podmínek a honorářů
Cenová politika
Znalost běžné praxe v AVD tvorbě
Herecké smlouvy
Herecké smlouvy
Povědomí o daních, účetnictví a pojištění
Intergram
Spolupracující produkce, castingové agentury a asociace
Proces castingu
Hierarchie a povinnosti jednotlivých profesí v procesu AVD a castingu
PR a marketing
Propagační materiály herce
Databáze české a zahraniční
Kdo je kdo – navazování vztahů
Partneři hereckého agenta
Externí komunikace s profesními partnery
Interní komunikace mezi agentem a hercem
Strategie a psychologické pozadí práce agenta
Specifika agentské práce v regionech
Porovnání s praxí agenta v zahraničí

…ad


CENA

Školné varianta A 80.000 za celý kurz                                     *školné je možné platit ve dvou splátkách 

Školné varianta B 95.000 za celý kurz                                                   

Cena za školné zahrnuje výukové materiály v hodnotě 15.000


PŘIHLÁŠKU vyplňte zde.

Případné dotazy posílejte na asociacehereckychagentu@gmail.com


Pokud na odeslanou přihlášku nedostanete odpověď do 5 pracovních dní, volejte 775 775 021 Selma Ročková.