Informace o uchazeči
Akademický rok
2024/25
/
Zadejte obě části rodného čísla
v mezinárodním formátu, např. +420...
Adresy

Kontaktní

Adresa trvalého pobytu

Střední škola (absolvovaná nebo studovaná)
Pokud se váš kód v seznamu nenachází, zapište do dalšího políčka
Kód oboru vzdělání bez pomlček a lomítka, název oboru (např. 820M01 Informační technologie)
najdete na SŠ vysvědčení/maturitním vysvědčení
Předchozí studium na vysoké škole
Přílohy
Povolené formáty jsou PDF, DOC. Maximální velikost 5MB

Povolené formáty jsou PDF, JPG. Maximální velikost 5MB

Povolený je pouze formát PDF. Maximální velikost 5MB

Povinné práce dle zvoleného zaměření se zasílají na famo@filmovka.cz jako klasická příloha (rozbory, motivační dopisy, náměty apod. - dokumenty doc, pdf) nebo v případě větších souborů (fotografie, fotoscénáře, audiovizální díla apod.) pomocí webového rozhraní www.uschovna.cz nebo podobných. Do zprávy je nutné uvést jméno uchazeče a zvolené zaměření). Prosíme nepoužívejte Disk Google.