Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání grant ve Výzvě pro Podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ s názvem “Modernizace AV techniky na FAMO v Písku” 

Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality výuky na FAMO a aplikace moderních trendů VŠ výuky. V rámci projektu dojde k modernizaci vybavení odpovídající AV technikou a pořízení informačních zdrojů pro výuku. Projekt je svým předmětem a náplní úzce spojen s projektem – “Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě”), který má za cíl zlepšení uplatnitelnosti absolventů FAMO na trhu práce. 

Projekt “Modernizace AV techniky na FAMO v Písku” je spolufinancován Evropskou unií.