Jsme soukromá vysoká škola, která rozvíjí filmové talenty. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku nabízí bakalářské i navazující magisterské studium. Vznikla v roce 2004 vedle stávající Soukromé vyšší odborné školy filmové.

Předností FAMO V Písku je individuální přístup renomovaných pedagogů ke studentům, což poskytuje maximální možný rozvoj předností každého jednotlivce. Pedagogický tým je nabitý filmovými, televizními i mediálními tvůrci, kteří patří ke špičce svého oboru. Jsou to držitelé prestižních cen a členové nejrůznějších mezinárodních asociací.

Studijní program Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku nabízí posluchačům komplexní informace o tvorbě multimediálního díla. Od námětu přes realizaci až po postprodukci a následnou distribuci.

Studenti se již od prvního ročníku věnují paralelně teorii i praxi. Navštěvují jeden z osmi ateliérů, ve kterém se zabývají zvoleným zaměřením. Po úspěšném dokončení studia se z nich stávají profesionálové daného oboru.

Magisterské studium pak umožňuje na základě již získaných základů filmového řemesla věnovat se daným disciplínám tvorby multimediálního díla více do hloubky.

Při studiu je kladen velký důraz na tvorbu praktických cvičení – studentských filmů, které se natáčejí v každém semestru během celého studia. Vyvrcholením celého studia je pak tvorba absolventského filmu.

V rámci studia mohou studenti vycestovat na studijní pobyty do zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ či jiných mezinárodních programů a stáží.

Proč film studovat zrovna u nás?

  • získáte profesní vědomosti a rozšíříte si kulturní obzor
  • prohloubíte estetické a dramatické cítění
  • během studia budete po všech stránkách připravováni pro vlastní uměleckou činnost
  • poznáte další kreativní kolegy, nasbíráte kontakty a naučíte se pracovat v týmu

Kdo jsou naši pedagogové?

  • profesionálové, kteří přináší do výuky své vlastní zkušenosti
  • odborníci, kteří se tvorbě věnují celý svůj profesní život
  • uznávaní teoretici, jejichž znalosti na vás udělají dojem

Kde se uplatníte?

  • ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích
  • v reklamních agenturách a mediálních domech
  • ve vzdělávacích institucích, na vědeckých i kulturních pracovištích

MIROSLAV
ONDŘÍČEK

PATRON ŠKOLY