Průběh přijímacího řízení:

Uchazeč zašle přihlášku s povinnými součástmi (maturitní vysvědčení, životopis), možné je i zaslat nepovinné talentové práce, kterými se uchazeč chce prezentovat. Přijímací řízení probíhá pouze formou motivačního rozhovoru s komisí.

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle přihlášku s povinnými součástmi (maturitní vysvědčení, životopis), možné je i zaslat nepovinné talentové práce, kterými se uchazeč chce uchazeč prezentovat  
 • přijímací řízení probíhá probíhá pouze formou motivačního rozhovoru s komisí

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • schopnost samostatné umělecké tvorby, komunikace a práce s lidmi, umělecký talent
 • kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění
 • na toto zaměření lze přijmout i uchazeče s částečným sluchovým postižením

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle přihlášku s povinnými součástmi (maturitní vysvědčení, životopis), možné je i zaslat nepovinné talentové práce, kterými se uchazeč chce uchazeč prezentovat  
 • přijímací řízení probíhá probíhá pouze formou motivačního rozhovoru s komisí

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle přihlášku s povinnými součástmi (maturitní vysvědčení, životopis), možné je i zaslat nepovinné talentové práce, kterými se uchazeč chce uchazeč prezentovat  
 • přijímací řízení probíhá probíhá pouze formou motivačního rozhovoru s komisí

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle přihlášku s povinnými součástmi (maturitní vysvědčení, životopis), možné je i zaslat nepovinné talentové práce, kterými se uchazeč chce uchazeč prezentovat  
 • přijímací řízení probíhá probíhá pouze formou motivačního rozhovoru s komisí

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • základní technické znalosti, dovednosti a talent

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle přihlášku s povinnými součástmi (maturitní vysvědčení, životopis), možné je i zaslat nepovinné talentové práce, kterými se uchazeč chce uchazeč prezentovat  
 • přijímací řízení probíhá probíhá pouze formou motivačního rozhovoru s komisí

Předpoklady pro studium:

 • dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost
 • organizační talent, komunikativnost, schopnost logického uvažování a formulace správného rozhodnutí

Průběh přijímacího řízení:

 • uchazeč zašle přihlášku s povinnými součástmi (maturitní vysvědčení, životopis)
 • přijímací řízení probíhá probíhá pouze formou motivačního rozhovoru s komisí

JAK SE PŘIHLÁSIT

Termíny přijímacího řízení

 • Termín přijímacího řízení pro školní rok 2021/22: 10. 6. 2021 nebo 2. 9. 2021 v 10:00 hod.

 • Přihlášky k přijímacímu řízení spolu s přílohami je možno zasílat na adresu školy do
  31. 5. 2021 nebo do 13. 8. 2021. Na přihlášce prosím specifikujte zaměření, na které se hlásíte.

 • Pokud se uchazeč přihlásí na 1. termín v červnu a neuspěje, nemůže se již hlásit na 2. termín v září. Jedinou možností je přihlásit se příští rok.

Přihlášky

Přihlášky ke studiu včetně povinných příloh se přijímají na standardních tiskopisech SEVT. Není nutné vypisovat známky ze SŠ, ani vyplňovat část "Potvrzení lékaře". Přihláška s přílohami se zasílá doporučeně na adresu školy. Neakceptujeme přihlášky zaslané e-mailem. PŘIHLÁŠKU ADRESUJTE NA ADRESU SVOŠF, Lipová alej 2068, 397 01 Písek. NEPOSÍLAT NA FAMO V PÍSKU!

Pokud chcete předat přihlášku osobně, informujte se včas na úřední hodiny studijního oddělení a domluvte si schůzku. Z administrativních důvodů není vždy přítomen pracovník.

Zejména slovenské uchazeče o studium upozorňujeme, že je nutné vyplnit českou přihlášku ke studiu - formulář SEVT!

Stáhnout přihlášku na VOŠ

Povinné přílohy přihlášky:

 • originál nebo kopie dokladu prokazující zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč na číslo účtu 912717573/0300 – ČSOB Písek, variabilní symbol je rodné číslo uchazeče (administrativní poplatek je nevratný)
 • strukturovaný životopis
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení (možno ověřit i na České poště); uchazeči, kteří teprve budou skládat maturitní zkoušku, předloží jako přílohu kopii jakéhokoli výročního vysvědčení SŠ.
 • zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci maturity - více informací zde (možno doložit až po přijetí ke studiu)

Upozornění: bez těchto povinných příloh nebude přihláška zpracována!

Podmínky přijetí:

Ke studiu je možné přijmout uchazeče, kteří splňují předpoklady uvedené v § 94 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které uchazeč prokáže talentové a vědomostní předpoklady ke studiu zvoleného zaměření. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky.

Zahraniční uchazeči:

Studijním jazykem na škole je čeština. Zahraniční uchazeči mají stejné podmínky pro přijímací řízení jako uchazeči z ČR. K přijímací zkoušce se mohou dostavit s tlumočníkem. Přijatí zahraniční studenti musí být schopni po nástupu do 1. ročníku studovat v českém jazyce. Zahraniční uchazeči dokládají tzv. nostrifikaci zahraničního vzdělání (maturita) - více informací zde.