TV Prima, důležitý partner FAMO v Písku, udělila celkem 4 studentům navazujícího magisterského studia, kteří poté budou v této televizi nějakou dobu pracovat, stipendium ve výši 74.000,- Kč (školné na 1 akademický rok). FAMO v Písku spolu se studenty si velmi váží této podpory.