Jakub Charvát je absolventem obou píseckých filmových škol a ve svých studiích nadále pokračuje v magisterském programu pražské FAMU.

Již na začátku svých studií v Písku začal spolupracovat s redakcí environmentálně-publicistického bloku pořadů Nedej se! (Česká televize), které je dodnes stálým členem.

Jakubovu absolventskému filmu „Rada nad zlato“ se i přes snahu potlačit jeho veřejnou prezentaci a promítání povedlo poodhalit neetické praktiky bující ve strukturách multilevel-marketing finančního poradenství. Film dodnes jen v neoficiálních distribucích na internetu nasbíral přes 130 000 zhlédnutí.

Dnes se vedle studia a práce na rozličných pořadech České televize věnuje i nefilmařským projektům.
Spolupracoval například na mapování mezinárodního genetického výzkumu na Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol.

Výběr prací:

2014

Kruh života (dokumentární film, SVOŠF v Písku)
Roztáhni křídla (dokumentární film, SVOŠF v Písku)
Smetanova Čertova stěna (dokumentární film, SVOŠF v Písku a Česká televize)
Krátký dokumentární film o poslední dokončené opeře Bedřicha Smetany, Čertově stěně. V jakých podmínkách dílo vznikalo a s jakými problémy se v době svého uvedení potýkalo? Zaposlouchejme se do tónů Smetanovy hudby. Do Čertovy stěny, kterou kolem sebe autor vztyčil.

2015

Rada nad zlato (absolventský dokumentární film, Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku)
Pohled do světa multilevel marketing finančního poradenství v České Republice.
Víš, kdo ti bude radit s financemi? Víš, jakou práci ti radí vyzkoušet?
Dobrá rada není zdarma, dobrá rada je nad zlato.

2017

Nedej se!: Oko tygra (dokumentární film, Česká televize)
Dokument Oko tygra o česko-indonéském projektu „Prales dětem“, který přináší pojem ochrany přírody do míst, kde jsou to nyní pouze slova bez významu. Za pomoci dobrovolníků v Indonésii i v Česku a se zapojením speciálního Tygřího komanda jdou příkladem a ukazují cestu do budoucnosti těm, kteří ji ještě pořád hledají.

Al-Araqeeb (dokumentární film, FAMU)
Dokument sleduje osudy vesnice Al-Araqeeb, která byla již 111×x zničena. Místo osídlené beduíny potřebovala armáda pro vojenská cvičení, a proto v roce 1951 nařídila evakuaci. Obyvatelé se nesměli vrátit ani po uplynutí stanovené lhůty. Od roku 2010 stát Izrael vesnici opakovaně demoluje. Bitva mezi státem a jeho občany pokračuje.

Nedej se PLUS: Rozbouřená voda v Loučovicích (reportáž, Česká televize)

2018

Otisky doby: Život ve válce (dokumentární film, Česká televize)
Pološero: Zrození doby robotů (dokumentární film, Česká televize)
Nedej se!: Hon na tetřívka (dokumentární film, Česká televize)
Tetřívek obecný se dříve nacházel na většině území naší republiky. Dnes je ohroženým druhem a narazit na něj můžete jen výjimečně. Extrémně plachý tvor, tajemný strážce našich hor, nás neopouští bez důvodu. Až se půjdete projít do našich národních parků a po cestičce z odházených odpadků dojdete až k tábořišti neukázněných turistů, kteří se pohybují mimo vyznačené trasy, naleznete svou odpověď.

2019

Nedej se!: Vstupenka do budoucnosti (dokumentární film, Česká televize)

2020

Nedej se!: Po vlčích stopách (dokumentární film, Česká televize)
Proč vlastně chráníme přírodu? Děláme to pro přírodní procesy samotné? Nebo nás spíš zajímají jednotlivé rostlinné a živočišné druhy, které člověk subjektivně označil za „krásné“, nebo cenné?

Nedej se PLUS: Rukojmí developera (reportáž, Česká televize)