Selma Ročková vystudovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku - obor Audiovizuální tvorba a na Graduate Center v New Yorku získala titul Master of Art se zaměřením na filmovou vědu.

Od studií se věnovala produkci a ve své praxi prošla filmem, televizní tvorbou i reklamou. Jako externí producentka v reklamních agenturách Saatchi&Saatchi a Falon spolupracovala na tvorbě reklam například pro T-Mobile, Škoda auto, NN nebo Hypoteční banku.

Od roku 2012 je členkou pedagogického sboru na FAMO v Písku, kde přednáší v ateliéru produkce jak českým, tak zahraničním studentům.

Od roku 2014 zastupuje herce. Této činnosti se naplno věnuje od roku 2016 a v roce 2020 vznikla pro tyto účely značka Selma for Actors z potřeby oddělit několikaletou práci pro herce a jiné aktivity vzdělávání a poradenství v audiovizuální tvorbě (produkce), kterými se Selma Ročková ve své profesi zabývá.

Selma for Actors zastupuje profesionální herce i studenty herectví,  poskytuje poradenství hercům nezastupovaným a spolupořádá workshopy a přednášky pro herce, kteří chtějí prohlubovat své umělecké i praktické schopnosti potřebné pro fungování v audiovizuální branži.  

Společně s Lenkou Daňkovou iniciovala vznik AHA Asociace Hereckých Agentů.