Blahopřejeme vítězům ve studentské sekci přehlídky České vize Kroměříž

Ondřej Veverka – Teuner ( 2.místo)
Andrea Kmecová – K sežrání (3.místo)
Gabriel Malík – Upgrade (čestné uznání)