Blahopřejeme vítězům ve studentské sekci přehlídky České vize Kroměříž

Ondřej Veverka - Teuner ( 2.místo)
Andrea Kmecová - K sežrání (3.místo)
Gabriel Malík - Upgrade (čestné uznání)